բազմատեսակ

բազմատեսակ

Mowradyan 1993: 330 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.121

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱԶՄԱՏԵՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 416 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. πολυειδής diversas species habens, multarum formarum, varius Որ ինչ ունի զբազում տեսակս կամ տեսիլս. բազմադիմի. բազմակերպ. բազմօրինակ. ազգի ազգի. կերպ կերպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԶԳ — (ի, աւ կամ ով. աց, օք.) NBH 1 0007 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γένος, γενεά, ἕθνος , genus, generatio, gens. Սեռ կենդանեաց, որ է միատեսակ, եւ անբանից՝ որ են բազմատեսակ. ճինս. ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՏԵՍԱԿ — ( ) NBH 1 0067 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c ա. παντοδαπός omnis generis Ամենապատիկ. բազմատեսակ յոյժ. բիւրազգի. բազմադիմի. պէսպէս. ամմէն ցեղ. ... *Ամենատեսակ անկոցն սաղարթք: Ամենատեսակ կենդանիք. Արիստ. աշխ.: *Ծովացեալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԴԷՄ — ( ) NBH 1 403 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 12c, 13c ա. πολυπρόσωπος multas habens facies, multiformis Ունօղ զբազում դէմս, կամ զպէսպէս կերպարանս. քառակերպեան. բազմաչեայ. շատ դէմք ունեցօղ. *Բազմոտանիս ոմանս գոլ, եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱԿԵՐՊ — ( ) NBH 1 408 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c ա. πολύμορφος multiformis Իբր Բազմակերպարան եւ բազմատեսակ. բազմապիսի. ազգի ազգի. շատ կերպ. ... *Բազմակերպ անասունք. Կոչ. ՟Ժ՟Ե: Գետոցն գնացք բազմակերպ ձկամբք՝ մեծամեծօք եւ փոքումբք. Փարպ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՁԵՒ — ( ) NBH 1 410 Chronological Sequence: 6c, 8c ա.մ. πολύσχημος multarum figurarum, πολυειδής, ποικίλος multiformis, varius Բազում ձեւով յօրինեալ. յոքնատեսիլ. պէսպէս. բազմագոյն. *Անունն Աստուծոյ՝ բազմաձեւ եւ բազմատեսակ յասացելոցն (այսինքն՝ ʼի սուրբ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՍՏԵՂՆ — (զան, զունք, զանց.) NBH 1 415 Chronological Sequence: Unknown date, 9c, 13c ա. ԲԱԶՄԱՍՏԵՂՆ որ եւ ԲԱԶՄԱՍՏԵՂՆԵԱՆ. Որ ունի զբազում ստեղունս, այսինքն զճիւղս, զոստս, իրօք կամ նմանութեամբ. բազմաշառաւիղ, բազմաճառագայթ. եւ բազմատեսակ. ... *Ուստի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՏԵՍԻԼ — ( ) NBH 1 417 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c Տ. ԲԱԶՄԱՏԵՍԱԿ. πολυειδής *Բազմատեսիլս եւ ազգի ազգիս՝ իբրեւ թէ գոյնք պատկերին. Նիւս. կազմ.: *Յորմէ բաղկանայ ձեւ կամարին (ծիածանն) իբրեւ զբազմատեսիլ երանագոց. Շիր.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԻՒՐԱՏԵՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 491 Chronological Sequence: 10c, 13c ա. Բազմատեսակ. բազմապատիկ. *Ի կերպարանս բիւրատեսակս առ ʼի շինուած կաթողիկէի. Նար. գանձ եկեղ.: *Զբիւրատեսակ երկոց աշխատութեան՝ տոհմական արդ հաւաքէ զպտուղ. Սկեւռ. աղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՒ — (բուոյ, ոց.) NBH 1 510 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c գ. ԲՈՒ որ եւ ԲՈՒԷՃ. γλαύξ ulula, noctua Թռչուն գիշերային՝ մեծագլուխ եւ տգեղ, տխուր ձայնիւ, բազմատեսակ, բնակեալ առաւել յաւերակս, կամ ʼի բարձր տանիս. պայգուշ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐՓՆ — (ի, իւ, երփունք, փնից.) NBH 1 0704 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 11c գ. χρόα, χρῶμα, ποιότης color, qualitas Երեւեալն գոյն. երանգ. որակ վայելչութեան գունաւոր մարմնոց. գուն. ... *Ընկալաւ զերփն գունոյ». յն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.